Stödjer goda initiativ

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse som har till ändamål att stödja antroposofisk verksamhet.  Utbildning, pedagogik, vetenskaplig forskning och andra allmännyttiga projekt, som bidrar till en positiv utveckling, är en stor del av den verksamhet vi stödjer. Vi gläds åt det nytänkande, den framåtanda och de goda initiativ vi kan vara med och förverkliga.

Aktuella projekt

Några exempel där våra medel bidrar till utveckling. Se mer

Elever på utbildningen YIP

The International Youth Initiative Program är en ettårig utbildning i socialt entreprenörskap i Järna. 


Karta över östersjön.

Ett treårigt EU-projekt som omfattar ca 10 länder i Östersjöregionen. Projektets fokus är att etablera ekologiskt kretsloppsjordbruk i hela regionen.


Kontakt

Förvaltning

Vidarstiftelsen är en engagerad och värdeskapande ägare. Några av verksamheterna som Vidarstiftelsen har engagemang i är:

Steneken Fastighets AB

Saltå Kvarn AB

Kulturforum Järna AB

Ekobanken Medlemsbank

Kulturhuset i Ytterjärna AB

Hotell Kulturhuset Ytterjärna

Ytterjärnas nya hotell Hotell Kulturhuset öppnade i maj 2011.

Sky Space av James Turrell

Ytterjärna kompletteras med en permanent installation av världsartisten James Turrell i juni 2011.