Att ansöka om stipendium eller understöd

Din ansökan består av:

  • ansökningsformulär
  • personligt brev
  • relevanta bilagor

Vi önskar få hela din ansökan, inklusive bilagor per post.

Vidarstiftelsen får många ansökningar. Om ansökningsformuläret är komplett ifyllt så underlättar det för oss. I ett följebrev, helst inte mer än en sida, beskriver du vem du är och varför du/ni söker medel. Anknyt gärna till Vidarstiftelsens ändamål.
Bifoga kopior av dokument som styrker din ansökan. Gäller ansökan understöd till en verksamhet bifoga exempelvis budget, årsredovisning, projektbeskrivning mm. Om du som enskild person söker stipendium förexempelvis studier eller forskning är det bra att bifoga något som dokumenterar detta, såsom betyg, intyg eller antagningsbesked. Bifoga även en uppställning av din ekonomi.

Posta ansökan till: Kulturcentrum 14, 153 91 Järna

Ansökningar skickade per e-post mottages endast undantagsvis, efter överenskommelse. Ansökningshandlingarna återsändes ej till sökanden. Läs gärna mer om tider under ansökningstider.