Ansökningar tas emot löpande

Vidarstiftelsen tar emot ansökningar löpande. Vanligen fattas beslut om ansökningarna vid de fyra ordinarie styrelsesammanträdena varje år. Efter att besluten dokumenterats, får alla sökande besked om ansökan beviljats eller ej.

Då besluten vanligtvis fattas vid de fyra årliga ordinarie styrelsesammanträdena, kan det dra ut på tiden innan vi har möjlighet att lämna besked om din ansökan.