Att ansöka till Vidarstiftelsen

Hos Vidarstiftelsen kan du ansöka om understöd till en verksamhet eller stipendium för studier eller forskning.

För att medel ska kunna beviljas måste syftet med ansökan överensstämma med Vidarstiftelsens ändamål.

Ändamål

Vidarstiftelsens ändamål är att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen och dess dotterrörelser, företrädesvis i Sverige, även som det kristna trossamfundet Kristet Samfund.

Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av stipendier åt enskilda eller understöd av sådana företag som bedriva verksamhet av medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social, praktisk eller annan art enligt de av Rudolf Steiner angivna ande­­vetenskapliga riktlinjerna eller som avse att sprida kännedom om antroposofin eller på antroposofiskt tänkesätt grundade åsikter."

Ur stiftelsens urkund från 1962

Undrar du något?

Känner du dig osäker på om ditt projekt stämmer med Vidarstiftelsens möjligheter att dela ut medel, eller är osäker på hur du ska utforma ansökan, kontakta oss via mail: 

info@vidarstiftelsen.se

Ansökningsblankett

Ladda ner ansökningsblanketten