Förvaltning genom ägande, delaktighet och rådgivning

Vidarstiftelsen förvaltar sina tillgångar på ett säkert sätt som skapar ekonomisk avkastning som stödjer den positiva utveckling som är stiftelsens ändamål. Vidarstiftelsen är en engagerad och värdeskapande ägare. Genom delaktighet och rådgivning stöds främst dotter- och intresseföretagen. Nedan följer information om några av de företag som Stiftelsen har engagemang i.

Steneken Fastighets AB

Steneken Fastighets AB är ett helägt dotterföretag som äger hyresfastigheter i Stockholm, Malmö och Trelleborg. Företaget har varit verksamt sedan 1980-talet.  Kontoret ligger i Järna, Södertälje och VD är Ammi Björkvall.


Stiftelsen Vidarkliniken

Vidarklinken, med en unik kombination av skolmedicin och antroposofisk läkekonst, ligger i vackra rosa sjukhusbyggnader i Ytterjärna. Sedan starten på 1980-talet har Vidarstiftelsen varit med som fastighetsägare och hyresvärd för kliniken.  Sjukvårdsverksamheten bedrivs självständigt i en egen stiftelse. Sedan år 2011 finns på fastigheten en konstnärlig utsmyckning skapad av den amerikanske konstnären James Turrell. Skyspace är ett uttryck för sambandet mellan kultur och hälsa.

Läs om senaste projektet Skyspace


Kulturforum Järna AB

Kulturforum Järna ABs verksamhet består i konferenser, hotellövernattningar, temadagar, guidade visningar och utställningar. Hotellet rymmer 36 rum och sviter för övernattande gäster. Hotellet tillsammans med tre mindre konferensrum möjliggör en mer omfattande konferensverksamhet. Intentionen på sikt är att etablera Ytterjärnaområdet runt Kulturhuset som en internationell, öppen och inspirerande mötesplats för nya perspektiv inom områden såsom exempelvis hälsa, konst, pedagogik och uthållig samhällsutveckling.  Kulturforum Järna AB är ett helägt dotterföretag till Vidarstiftelsen. Läs mer om hotellet.

Läs gärna mer på kulturforum.se


Ekobanken Medlemsbank

Ekobanken, pionjären inom "social banking" i Sverige, är en bank för privatpersoner och företag. Banken placerar pengarna så att de stödjer en sund social och ekologisk utveckling. Vidarstiftelsen har placerat del av sin förmögenhet som medlemskapital i Ekobanken.


Kulturhuset i Ytterjärna AB

I Kulturhuset i Ytterjärna har framförallt Peter de Voto byggt upp en fantastisk och mycket uppskattad verksamhet med klassisk och nutida musik, dans, teater, opera, eurytmi- och cirkusföreställningar. Sedan några år drivs verksamheten i bolagsform och är ett dotterföretag till Steneken Fastighets AB. Kulturhuset med sin scen invigdes 1992 och utnämndes 2001 till silverpriset i arkitekturtävligen. "Sveriges mest omtyckta nutida byggnad". Kulturverksamheten delar huset med café, konferenslokaler och kontor.  Läs mer på kulturhuset.nu


Saltå Kvarn AB

Saltå Kvarn AB är ett välrenommerat ekologiskt matföretag inriktat på hög, naturlig, kvalitet och minimal miljöpåverkan. På Saltå Kvarn mals mjölet på stenkvarnar och brödet bakas i stenugnar. Sedan 1964 har kvarnen förädlat biodynamiskt odlad spannmål och idag samarbetar man med ekologiska och biodynamiska jordbruk världen över och erbjuder mycket mer än bröd och mjöl. Måttot är:  "Av det naturen ger. Och inget annat." Vidarstiftelsen är huvudägare i Saltå Kvarn AB. Läs mer på saltakvarn.se


Stiftelser & förvaltning

Det finns inga ägare eller medlemmar i en stiftelse utan stiftelsens kapital har en gång avsatts för att tjäna ett visst ändamål. Detta ändamål kan man inte ändra. Att ändamålet följs kontrolleras av revisorerna och länsstyrelsen.

Vidarstiftelsen startade 1963 genom att grundaren Åke Kumlander öronmärkte 10 000 kr som startkapital och bestämde att avkastningen skulle tjäna som stöd för "den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen"

Genom Åkes arbete under 60-, 70-, 80- och 90-talet har Vidarstiftelsens förmögenhet vuxit. Vi är glada att han hade visonen, idén och generositeten att göra detta.   Det har gjort det möjligt att skapa så mycket goda initiativ! Läs mer under om oss/historia.


Tillgångar

Det ursprungliga anslagsbeloppet var på 10 000 kr (1962).
Vid utgången av år 2013 uppgick moderstiftelsens redovisade tillgångar till 255 miljoner kronor enligt årsredovisningen.