Stödjer goda initiativ

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse som har till ändamål att stödja antroposofisk verksamhet.  Utbildning, pedagogik, vetenskaplig forskning och andra allmännyttiga projekt, som bidrar till en positiv utveckling, är en stor del av den verksamhet vi stödjer. Vi gläds åt det nytänkande, den framåtanda och de goda initiativ vi kan vara med och förverkliga.

Ändamål

Vidarstiftelsens ändamål är att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen och dess dotterrörelser, företrädesvis i Sverige, även som det kristna trossamfundet Kristet Samfund.

Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av stipendier åt enskilda eller understöd av sådana företag som bedriva verksamhet av medicinsk, pedagogisk, religiös, konstnärlig, vetenskaplig, social, praktisk eller annan art enligt de av Rudolf Steiner angivna ande­­vetenskapliga riktlinjerna eller som avse att sprida kännedom om antroposofin eller på antroposofiskt tänkesätt grundade åsikter."

Ur stiftelsens urkund från 1962