Stiftelsens historia

Vidarstiftelsen grundades 1962, med ett stiftelsekapital om 10.000 kronor, av Frans Carlgrens fond och Stiftelsen Agape.

Mellan 1962 och 2013 har utdelningar till ett belopp av 152,1 miljoner kronor beviljats, varav 110,7 miljoner kronor till undervisnings- och utbildningsändamål.

Stiftelsens utveckling har möjliggjorts i synnerhet genom en av grundarpersonligheternas, Åke Kumlanders, förmåga och engagemang.

Åke Kumlander (1918-2002) ägnade en stor del av sitt liv åt att bidra till den antroposofiska rörelsens utveckling, framförallt i Sverige.

Åke Kumlander (1918-2002) vid tiden för stiftelsens bildande.