Översikt Vidarstiftelsens utdelningar

Totalt mellan åren 1962 och 2013 har utdelningar till ett belopp av 152,1 miljoner kronor beviljats, varav 110,7 miljoner kronor till undervisnings- och utbildningsändamål.

År 2013 har stiftelsen beslutat om utdelningar om sammanlagt 3,8 miljoner kronor. Framför allt har undervisnings- och utbildningsändamål stöttats med 2,7 miljoner kronor. Därutöver har 0,9 miljoner kronor gått till vetenskaplig forskning.

År 2012 uppgick den sammanlagda summan av beslutade utdelningar till 10,5 miljoner kronor, varav den huvudsakliga delen, 7,3 miljoner kronor, beviljades för undervisnings- och utbildningsändamål och 2,7 miljoner kronor till vetenskaplig forskning.

År 2011 beslutade stiftelsen om utdelningar med sammanlagt 7,4 miljoner kronor. Av denna summa gick drygt 6 miljoner kronor till undervisnings- och utbildningsändamål och närmare 1 miljon kronor till att stödja vetenskaplig forskning.

År 2010 gjordes utdelningar med drygt 10 miljoner kronor.  Av denna summa gick närmare 4 miljoner kronor till undervisning och utbildning, 6 miljoner till vetenskaplig forskning samt resterande 0,5 miljoner kronor till andra ändamål, däribland främjande av vård och uppfostran av barn och hjälp till behövande.

År 2009 gjordes utdelningar med 11 miljoner kronor.

Konkreta exempel på gjorda utdelningar finns under aktuella projekt

Om utdelningsstiftelser

Avkastningsstiftelse är den vanligaste stiftelseformen i Sverige, där stiftelsen delar ut avkastningen på den egna förmögenheten till stiftelsens ändamål. Ändamålet i avkastningsstiftelser styrs i stor grad av skattelagstiftningens definition på allmännyttigt ändamål och som under vissa förutsättningar medför en förmånligare skattesituation för en stiftelse. Exempel på sådant allmännyttigt ändamål är att främja utbildning, vetenskaplig forskning, sjukvård, omsorg om barn och ungdomar, social hjälpverksamhet och miljövård.